Mestler Abdest Tamamen Bitmeden Önce Giyilebilir mi?
Fetva No: 519 Görüntülenme: 82

Şafiî mezhebine göre mestler, abdest tamamen alındıktan sonra giyilmelidir. Şöyle ki; kişi ayaklardan birini yıkadıktan sonra mestlerden birini giyer, sonra ikinci ayağı yıkayıp diğer mesti giyerse caiz olmaz (Heytemî, el-Menhecü’l-Kavîm s.94). Hanefî mezhebine göre ise mestin müddetinin başladığı esnada yani abdest bozulduğunda abdestin tamamlanmış olması kâfidir, giyme esnasında abdestin bitmiş olması şart değildir. Şöyle ki; Hanefî biri tertibe riayet etmeyerek ayağını yıkayıp mestini giyse ve sonra diğer azalarını yıkarsa yaptığı bu davranış mestler üzerine mesh ruhsatından istifa etmesine engel olmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 129).

Paylaş