Kefâlet Karşılığında Ücret Almak Caiz midir?
Fetva No: 514 Görüntülenme: 83

Maddi hakların güvence altına alınması için üçüncü bir tarafın alacaklıya karşı üstlendiği sorumluluğa kefâlet, bunu üstlenen kişiye ise kefil denir. Kefâlet, teberru yani karşılıksız yardımlaşma mahiyeti taşıdığından ücret karşılığında yapılması caiz değildir. Kaldı ki kefilin borçlu adına vereceği mal/para, karz mesabesinde olduğundan bunun ziyade olmaksızın ödenmesi gerekir. Ücretle yapılması, verdiği borcu fazlasıyla alması anlamına geleceğinden faiz riski taşımaktadır. 

Paylaş

Benzer fetvalar