Ekinler Vaktinde Hasat Edilmezse ve Telef Olursa Zekâtı Verilir mi?
Fetva No: 502 Görüntülenme: 83

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: Devşirilip toplandığı gün de (ekin veya meyvelerin) hakkını (zekât ve sadakasını) verin (Enam 141). Zirai ürünlerin zekâtı, çıkan meyvenin veya hububatın tam olgunlaşması veya sertleşmesiyle birlikte vacip olur (Beğavî, et-Tehzîb, III, 90). Zekâtın, hak edenlere teslim edilmesi ise ancak hasat tamamlandıktan sonra gerçekleşir. Buna göre tarladan çıkan ekin hasat edilmeden önce ister ihmal olsun ister olmasın telef olursa öşrü verilmez. Ancak Hasat edildikten sonra meşru bir gerekçe olmadığı halde geciktirilirse ve bu sırada mal telef olursa sahibi bunu tazmin eder. Zekât verecek uygun kimseyi bulamamak veya daha fazla hak eden birini beklemek meşru mazeretler arasındadır (Nevevî, el-Mecmu' V, 333).


Paylaş