Kocası Vefat Eden Kadın İddet Esnasında Evden Çıkabilir mi?
Fetva No: 310 Görüntülenme: 312

Kocası vefat eden kadın eğer hamileyse doğum yapana kadar, hamile değilse dört ay on gün iddet bekler. Kadın -eğer herhangi bir özrü yoksa- söz konusu iddeti, kocası hayattayken beraber kaldıkları evde geçirir. Bu esnada kadının evden çıkması fakihlerin büyük çoğunluğuna göre caiz değildir (Vehbe Zuhayli, Et Tefsiru’l Munir I, 745). Bununla ilgili ayet-i kerimede Allah’u Teâla şöyle buyurmaktadır:

Apaçık bir hayâsızlık yapmadıkça onları (iddet esnasında) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar (Talak 1).

Ayetten de anlaşılacağı üzere Allah’u Teâla iddet bekleyen kadının evden çıkmamasını emretmiştir.

Konuyla ilgili başka bir delil de Resulullah'ın (aleyhissalatu vesselam), kocası vefat eden Fürey’a Binti Malik Bin Sinan (radiyallahu anha)’ya söylediği şu hadistir: Bekleme emri, süresine ulaşana dek evinde kal (Ebu Davut, Nesai).

Eşi vefat eden kadının iddet günlerinde evden çıkmamakla birlikte aynı zamanda; güzel koku sürme, süslenme ve kına sürme  gibi şeylerden de sakınması gerekir (Remli, Nihayetu’l Muhtac V, 258).

Bunun delili Buhâri ve Müslim’in Ümmü Atiyye’den rivayet ettiği şu hadistir: Bizim herhangi bir ölü için üç günden fazla yas tutmamız yasaklandı. Ancak koca için dört ay on gün yas tutmamız hariç. Ayrıca bizim sürme çekmemiz, güzel koku sürünmemiz ve renkli elbise giyinmemiz de yasaklandı.

Ancak âlimler, ihtiyaçlarını karşılaması için kadının, gece değil de gündüz dışarı çıkmasında bir sakınca görmemişlerdir (Nevevi, Ravzatu’talibin V, 760). Çünkü bu bir zarurettir.

Ama ihtiyaçlarını karşılayacak birileri varsa her halükarda fitneye mahal vermemek için iddet esnasında dışarı çıkılmaması daha iyidir.

Konuyla ilgili verilen hüküm sadece genç kadınlar için değil yaşı ilerlemiş olanlar için de geçerlidir. Yaşlıların fitneye mahal verecek bir davranış içerisine girme ihtimalleri belki azdır, ancak bu hususun bir de teabbudi boyutu vardır ki o da Allah’u Teâlâ’nın emrine kayıtsız ve şartsız tabi olmaktır. Kaldı ki kocası vefat eden kadın, iddet vesilesiyle kocanın diğer yakınlarının aksine daha uzun bir müddet yas tutarak kocalarına olan vefa ve sadakat borcunu ifa etmiş olurlar.


Paylaş