Güneş Enerjisiyle Isınan Suyla Abdest Almak Mekruh mudur?
Fetva No: 81 Görüntülenme: 422

Altın ve gümüşün dışındaki madeni kaplarda, güneşin direkt etki etmesiyle ısınan sudan kötü bir koku çıkar. Tiksindirici kokunun çıktığı bu su, deriye temas ettiğinde kan dolaşımını azaltır ve alaca hastalığına davetiye çıkarabilir.

Ancak diğer yollarla ısıtılmış veya dövülerek elde edilen madenlerde değil de çömlek ve plastik gibi diğer kaplara güneşin temas etmesiyle ısınan sular mekruh değildir. Aynı şekilde günümüzde birçok yerde kullanılan güneş enerjileri için de bu tehlike söz konusu olmaz. Zira bu durumda güneş suya direkt isabet etmemiştir. Güneşte ısıtılmış suyun nehyine delalet eden hadis şudur: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Aişe (radıyallahu anha)'nın Güneşle su ısıttığını görünce ona “Böyle yapma Ey Hümeyra! Zira bu alaca (cüzzam) hastalığına sebep olur" diye buyurmuştur. Dârekutnî tarafından rivayet edilen bu hadisle ilgili İmam Nevevî, muhaddislerin ittifakıyla zayıftır der. Ancak İmam Şafiî hadisi sağlam olarak görür. (Eş Şirbînî, Muğni’l Muhtâc I, 40)

 


Paylaş