Ağırlığı Bilinmeyen Malların Satışı Caiz midir?
Fetva No: 554 Görüntülenme: 100

Alışverişin geçerli olabilmesi için malın göz önünde bulunması yeterlidir. Ağırlığı veya litresi bilinmeyen mallar akid esnasında alıcı tarafından müşâhede ediliyorsa yapılan satış geçerlidir ki fıkıhta buna cüzâf yani götürü usulü satış denir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 405).

Paylaş