İnsan Saçının Satışı Caiz midir?
Fetva No: 549 Görüntülenme: 113

Ademoğlunun her bir azası mükerrem olup Allah Teâlâ tarafından kendisine emanet edildiği için satış konusu olması âlimlerin çoğu tarafından caiz görülmemiştir (Nevevî, el-Mecmû, X, 288). Buna saç da dahildir. Kaldı ki Peygamberin (aleyhissalatu vesselam), başkasının saçını kendi saçına ekleyenlerle ilgili yasaklayıcı hadislerinin bulunması (Buhârî, Libâs, 83, No: 5937) bu tür satışların caiz olmadığına dolaylı yoldan bir işarettir. Zira asli itibariyle haram olan saç ekleme fiili, ona götüren ve önünü açan saç satışının da caiz olmamasını gerektirir. 

Paylaş