İkindi Vaktinde Âdeti Biten Kadın Öğle Namazını da Kazâ Etmeli mi? 
Fetva No: 547 Görüntülenme: 353

Cem’ edilebilen namazların ikincisinde âdeti biten kadın vakit namazını kılması gerektiği gibi bir önceki vaktin namazını da kazâ etmelidir. Şöyle ki; ikindi vakti yani akşam güneş batmadan önce âdeti biten kadın temizlendikten sonra hem vakit namazını kılar hem de öğle namazının kazâsını yapar. Aynı hüküm imsak vaktinden önce âdeti biten kadın için de geçerlidir; bu kimse yatsı namazını kılmakla birlikte ayrıca akşamı kazâ etmelidir. İkinci namazın kazâya kalma riski yoksa önce ilk namazın kılınıp ardından vakit namazının kılınması müstehaptır. Yukarıda zikredilen hüküm sadece âdeti biten kadın ile sınırlı olmayıp yeni Müslüman olan kâfir, buluğ çağına ulaşan çocuk, aklı başına gelen mecnun ve kendine gelen baygın kişi için de geçerlidir. Yani bu kişiler de tıpkı âdeti biten kadın gibi her iki namazı kılmakla muhataptırlar. Fakihlerin çoğunluğu bu görüşteyken Hanefî mezhebi, sadece vakit namazının kılınacağı yani ilk namazın kazâ edilmesine gerek olmadığı görüşünü benimser (el-Mevsûatü'l-Fikhiyyetü'l-Kuveytiyye, XIII, 72; Heytemî, el-Menhecü’l-Kavîm, s.147).



Paylaş