Nazar Boncuğu Takmak Caiz midir?
Fetva No: 518 Görüntülenme: 79

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz değildir. Konuyla ilgili rivayet edilen hadislerde Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam), medet umma maksadıyla nazarlık takanlara işlerinin rast gitmemesi için beddua etmiş ve bu davranışın kişiyi şirke götüreceğine vurgu yapmıştır (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623, No: 17404).

Sevgili Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) göz değmesinin hak olduğunu belirterek ondan Allah’a sığınmamızı tavsiye etmiştir (Müslim, Selâm, 2188, No: 5702; İbn Mâce, Tıb, 32, No: 3508). Allah Resulü, göz değmesinden sakınmak için meşru olan yolları göstererek, okunması gereken sure ve duaları ümmetine bildirmiş, bidat ve hurafelerden kendilerini sakındırmıştır. Hz. Aişe validemiz Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) kendisine şöyle buyurduğunu rivayet eder: Nebi (aleyhissalatu vesselam) nazara karşı rukye yapmamızı emrederdi (Buhârî, Tıb, 35, No: 5738), Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) ölüm hastalığında iken Felak ve Nas surelerini kendi üzerine okurdu. Durumu ağırlaşınca ben onun üzerine okurdum (Buhârî, Tıb, 32, No: 5735). Bu ve benzeri rivayetler bizlere göz değmesine karşı Fatiha, Ayetü’l-kürsi, İhlas, Felak ve Nas gibi surelerin okunmasını emreder.

Paylaş