Evlendiği Kişinin Süt Kardeşi Olduğunu Öğrenen Kişi Ne Yapmalıdır?
Fetva No: 500 Görüntülenme: 137

Şafiî mezhebine göre süt bağıyla akrabalığın gerçekleşmesi için iki yaşından küçük çocuğun örfen emzirme olarak kabul edilecek şekilde en az beş defa süt içmesi gerekir (Dimyâtî, İânnetü’t-Tâlibîn, lll, 523). Hanefî mezhebine göre ise en az bir defa emzirme gerçekleşmişse süt kardeşliği meydana gelir (İbn Âbidîn, Reddü’l Muhtâr, lll, 229).

Evlilik gerçekleştikten sonra eşlerin süt kardeş olduğu ortaya çıkarsa birbirlerinden ayrılmaları gerekir. Bu evliliğin uzun bir müddet devam etmiş olması veya eşlerin çocuk sahibi olup olmamaları bu hükmü değiştirmez. Böyle durumlarda süt hısımlığının gerçekleşmesi için Şafiî mezhebine göre en az dört kadın, Hanefi mezhebine göre ise ya iki erkek ya da bir erkek iki kadının sütün verildiğine şahitlik etmesi gerekir. Fakihlerin çoğunluğuna göre sadece süt veren kadının bu iddada bulunması ayrılmayı gerekli kılmaz (Aynî, Umdetu’l-Kârî, XX, 140). Bununla birlikte şahitler âdil olmalı ve sütün -mezheplerin ihtilafına göre- kaç defa verildiğini, kaç yaşında iken gerçekleştiğini bilmeli ve bu konuda şüphe içerisinde olmamalıdırlar.


Paylaş