Kadınlar Adet Halindeyken Kur'an Dersi Alıp Verebilir mi?
Fetva No: 407 Görüntülenme: 726

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre hayız ve lohusa durumunda olan kadınların tıpkı cünüplü kişide olduğu gibi -dua niyeti hariç- Kur’an okumaları caiz değildir. Bu hususla ilgili Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) şöyle buyurur: Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz (Tirmizî, Tahâret 98, No: 131).

Malikî mezhebine göre adetli kadın cünüplü kimse gibi değildir. Zira cünüplü kişinin, yıkanarak bu hali giderme imkânı varken hayızlı kadın için böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla adet döneminde Kur’an okumasında bir sakınca yoktur (Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl Alâ Muhtasarı Halîl I, 462).

Kur’an eğitimiyle iştigal eden kadınların bu hususta Malikî mezhebinin görüşüyle amel etmelerinde bir sakınca yoktur. Bilakis eğitimden geri kalmamaları adına, dikkate alınması gereken bir fetvadır. Kur'an okumanın yanı sıra Malikîlere göre, ta'lim (eğitim-öğretim) için olduğu sürece, adet halindeki kadınlar çıplak elle Kur'an'a dokunabilirler (Desûkî, Hâşiye ale’ş-Şerhi’l-Kebîr I, 174).


Paylaş