TEST YAYINI
logo

 • Zekât Sadece Ramazan Ayında mı Verilir?


  Allah'u Teâlâ'nın farz kıldığı zekât ibadeti için özellikle ramazan ayı tercih edilir. Hatta bazı insanlar daha senesi dolmadığı halde sırf ramazan geldi diye zekâtını bu ayda vermektedir. Bunun bir takım psikolojik ve sosyolojik sebepleri vardır. İşte bunlardan bazıları;
   

  Ramazan ayının faziletine dair hiçbir şüphe yoktur. Bu ayın diğer aylara göre bir takım meziyetlerinin olduğu Kur’an ve Sünnette belirtilmiştir. Zekâtı özellikle bu aya denk getirerek daha fazla sevabın elde edilmesi umulmaktadır. İbnu Abbas’tan (radiyallahu anhuma) rivayet edildiğine göre Allah Resülu (aleyhissalatu vesselam) ramazan ayı geldiğinde çok cömert olurdu (Müslim). İmam Nevevî bu hadise binaen oruç günlerinde daha cömertlik yapmanın müstehap olduğunu bildirir.

  Malum olduğu bu güzel ayın bir başka meziyeti de içerisinde barındırdığı berekettir. Öyle ki oruç nedeniyle zengin de fakir de aynı seviyede olmakta, yoksulların içerisinde bulunduğu hal daha fazla hissedilmektedir. Zekâtın bu aya denk getiriliyor olması söz konusu bu bereketi arttırmaktadır. Aynı şekilde ramazanın hemen akabinde gelen bayrama hazırlık, halk arasında zekâtın bu aya mahsus kılınmasının nedenleri arasındadır.

  Belki farkında değiliz ama ramazan ayında zekâtı eda ederek bu ibadeti asıl vaktinde yerine getirmiş oluyoruz. Zira fıkıh kitaplarında, nisaba ulaşmış mal eğer ekin değilse havlin yani üzerinden kâmil bir yılın geçmesi gerektiği yazılıdır. Bir yıl miladi olarak değil kameri olarak hesaplanır. Bu da zekâtın her yıl oruç gibi on gün geriye doğru geldiğine işaret eder. İşte bu hesabı yapamayanlar veya farkında olmayanlar, ramazan ayı vesilesiyle zekâtı tam vaktinde eda etmektedirler.

  Zekâtın sabit bir ayda olması, farklı aylarda olmasından çok daha isabetlidir. Zira zekât memurlarının her zaman aynı vakitte bu işle meşgul olmaları devlet, zekât verenler ve fakirler açısından değerlendirildiğinde sosyolojik olarak birçok faydayı içerisinde barındırmaktadır. • Ayrıca Bakınız / Benzer Fetvalar