Safın Gerisinde Tek Başına İmama Tabi Olan Kimsenin Namazı Geçerli Sayılır mı? 
Fetva No: 512 Görüntülenme: 275

Cemaatle namazlarda saftan ayrı tek başına namaz kılmanın hükmü ile alakalı farklı görüşler olsa da daha isabetli olan, bunun mekruh olduğudur. Rivayet edildiğine göre Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) rükûda iken Ebu Bekre (radıyallahu anh) hemen safın gerisinde rükûa varmış. Bunun üzerine Peygamber (aleyhissalatu vesselam) kendisine şöyle demiştir: Allah (cemaate iştirak etmede arzu ve) hırsını artırsın fakat bir daha (bunu) yapma! (Buhârî, Ezân, 114, No: 783). Hanefî ve Şafiî fakihler, bu hadise binaen ön safta boşluk varken arkada imama uyan kimsenin namazının geçerli olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla mescidin hangi köşesinde olursa olsun tek başına imama uyan kimsenin namazı geçerli olmakla birlikte mekruhtur.

Paylaş