logo

 • KAYNAK YÖNTEMİ


  Yayınlanan fetvalarımızda kaynak belirtmek, özen gösterdiğimiz en önemli hususlardan biridir. Sizlerden gelen soruları, İslam âlimlerinin bıraktığı birbirinden değerli eserleri kaynak göstererek cevaplıyoruz. Fetva Kurulumuzun ilmi kaynaklarla ilgili kriterleri şu şekildir;

   

  Kaynak eserlerimizin büyük çoğunluğu Arapçadır. Dolayısıyla verilen kaynaklar Arapçadan tercüme edilerek yayınlanan fetvalara aktarılmıştır. Okurlarımızın rahat ulaşması için arapça kaynaklarımızı mümkün mertebe güncel baskılar üzerinden temin etmeye çalışıyoruz.

   

  Ulaşılması güç bazı kaynaklar için Arapça el-Mektebetu'ş-Şâmile gibi dijital ortamlarda bulunan programlar ile birçok fıkhi eserden esinlenerek hazırlanan Kuveyt Fıkıh Ansiklopedisi ve Diyanet İslam Ansiklopedisi gibi güncel çalışmalardan faydalanmaktayız.

   

  İlmi müesseseler tarafından basılan mecmua, dergi ve araştırmalar geniş çaplı olarak kaleme alındığı için değerlendirilmesi gereken güncel kaynaklarımız arasındadır. Bununla birlikte akademisyenlere ait araştırmalar, tezler ve makaleler de önemli gördüğümüz bir başka kaynak türüdür.

   

  Muasır muteber âlimlerce hazırlanan görsel çalışmalar da ihmal etmediğimiz bir başka kaynak çeşididir.

   

  Kaynak belirtirken; cümle bitiminde müellifin kısa adı, kitabı ve cilt ile sayfa numarası aktarılacaktır. Ayrıca sitemizin “HAKKIMIZDA” kısmında yer alan “Bibliyografya” sayfasında söz konusu kaynakla ilgili tüm detaylar özenle belirtilecektir. Kaynağımız dergi veya gazeteyse; ismi, sayısı, basım tarihi, makale adı ve yazarın ismine yer veriyoruz. Görsel kaynaklar için ise URL ve videonun dakikası belirtiyoruz.